OM ATEQ

1 GRUPP
4 VERKSAMHETSOMRÅDEN

– Läckage/ flödestestare
– TPMS och specialiserade verktyg
– Aviation testinstrument och bänkar
– E-mobilitet

9

Ateq
Tillverkningsplatser

40 LÄNDER & 6 KONTINENTER

40

Dotterbolag

8

Distributörer

1975

ATEQs grundande

1981 Första serien tätkontrollinstrument tillverkat av ATEQ/span>

1975 - ATEQs grundande
1981 - Första serien tätkontrollinstrument från ATEQ
1985 - 1995 Öppning av dotterbolag i Europa - Amerika - Asien
1998 - ISO 9001 -certifiering
2000 - Nytt läckagetestinstrument: 5: e serien
2003 - Första ISO 17025 -ackrediterade laboratoriet
2004 - Ny division: TPMS -verktyg
2008 - Förvärv av företag inom flygteknik
2010 - Komplett nytt sortiment av pitot statiska testare och underhållsbatterier
2013 - Lansering av det nya läckagetestinstrument: 6: e serien
2015 - 40-årsjubileum
2021 - E-mobilitetsexpertis

2015 40-årsjubileum

2021

E-mobilitetsexpertis