Vad är en Massflödesläckagekontroll?

Massflöde är en icke-destruktiv metod för läckagekontroll som används för att säkerställa lufttätheten hos olika delar eller komponenter på produktionslinjen. Denna typ av läckagekontroll är mycket effektiv för att upptäcka små läckor i delar av alla storlekar; massflödesläckagetestare används dock vanligtvis för att effektivt testa stora volymdelar.

Massflödesläckagetestare används också vanligtvis för att testa delar med flera hålrum med varierande volymer och delar som fungerar genom att släppa igenom gas, luft eller vätska genom dem. Massflödestester är inte bara perfekta för läckagedetektering utan även för ocklusion och blockeringstester.

Massflödesläckage metoden härstammar från Poiseuilles lag, ett exempel ges i formeln nedan:

Differentiell Massflödesläckagetestning

Det finns olika former och metoder för att utföra massflödesläckagetestning. Eftersom differentiell massflödesläckagetestning är den mest upprepbara och noggranna av dessa metoder, kommer denna bloggartikel att fokusera på den differentiella metoden.

Med differentiell massflödesläckagetestning används en referensvolym som är utformad för att matcha de fysiska egenskaperna hos den del som testas. Referensvolymen används för att balansera adiabatiska faktorer som produceras på testsidan. Vid utförande av ett massflödesläckagetest, rekommenderar ATEQ specifikt att kunder använder differentiell massflödesläckagetestning för mindre flöden upp till 200 sccm, särskilt när kritiska läckagetest- och flödeskrav måste uppfyllas för att säkerställa användarens säkerhet.

Hur utförs en differentiell massflödesläckagetest?

Steg 1 Anslut: Den del som ska testas ansluts till testporten på läckagetestaren, och den referensdel/volymen ansluts till referensporten.

Observera: I en ATEQ massflödesläckagetestare kommer det att finnas två massflödessensorer; En kommer att mäta testtrycket och den andra kommer att mäta luften som går genom den laminära flödeskapillären.

Steg 2 Fyll: Under fyllningssteget fylls båda delarna med reglerad testluft till det specificerade testtrycket.

Steg 3 Stabilisering: Test- och referensvolymen isoleras från fyllningskällan, och alla adiabatiska effekter som orsakas av tryckökning får avta. Instrumenteringen kommer sedan att övervaka trycket på båda sidor med den interna trycksensorn.

Steg 4 Under testet: Efter stabilisering av testtrycket kommer instrumentet att utföra en mätning med den anpassade ATEQ differentiella sensorn. Om det finns ett läckage i testdelen kommer luft att passera från den icke-läckande referensen genom kapillären, över differentielltransducern och ut genom läckvägen i testdelen. Om det inte finns något läckage i testdelen finns det ingen ström genom kapillären och inget för differentiellen att mäta.

Steg 5 Töm: Efter att testet har utförts kan luften ventileras internt genom instrumentventilen eller en extern ventil kan användas för att förhindra att instrumentventilen blir förorenad av fuktighet eller partiklar.

Fördelar med differentiell massflödesläckagetestning

  • Upptäckt av små läckor med stora volymer.
  • Möjliggör stabilare testtryck för utbyte av luft under testningen.
  • Läckläsningar är mycket noggranna över ett brett spektrum av läckvolymförhållanden.
  • Operatörs oberoende, integreras enkelt för automatiserad och halvautomatisk läckagetestning.
  • Möjlighet att uppnå upprepbarhet med en direkt mätning från flödeshastigheten.
  • Höghastighetscykeltider på grund av den differentiella metoden.

Användningsområden för differentiell massflödesläckagetestning

Differentiella massflödesläckagetestare har talrika användningsmöjligheter och kan användas effektivt inom olika branscher. Principen med differentiell massflöde kan tillämpas på alla applikationer med hålrum som har potential att läcka både internt och externt.

De branscher som oftast använder differentiella massflödesläckagetestare är ICE och ZEV, biltillverkare. Differentiella massflödesinstrument används för att mäta läckagehastigheten för applikationer som motorblock, transmissionshus, momentomvandlarhöljen, elektriska drivenheter, ändhöljen för hus, ventiler och rör för vätgastankar, för att nämna några.

Utrustning för differentiell massflödesläckagetestning

Att välja rätt instrument för din applikation är avgörande när det gäller att få upprepbara och noggranna resultat. ATEQ har flera typer av flödestestare som kan anpassas för din specifika applikation.

Utöver de tidigare nämnda fördelarna finns det flera fördelar med att välja en ATEQ differentiell massflödesläckagetestare.

  • Fabrikskalibrering eliminera behovet av ”Kompen och Kal” genom att använda noll som ett absolut värde.
  • ATEQ-designad krets gör det möjligt för tillverkare att hitta externa läckor i produkter medan en stor intern läcka finns mellan två hålrum. Denna förmåga gör instrumenteringen idealisk för motor- och transmissionsapplikationer.
  • ATEQ:s differentiella transducer är tillverkad för att ha en extremt låg delta P, vilket gör det möjligt för instrumenteringen att hitta små läckor i stora volymer.

En fråga ? Tveka inte att kontakta oss för eventuella önskemål!